Zespół

Centrum Analityczne/Doradcy/ Zarząd

Naszą silną stroną są profesjonalni eksperci, asystenci oraz analitycy, tworzący naszą organizację. Jesteśmy dumni z naszej licznej załogi analityków, ekspertów i asystentów, która stanowi ponad 35 osób ukierunkowanych branżowo.

Centrum analityczne tworzy zespół specjalistów i ekspertów wywodzących się z polskich i zagranicznych prestiżowych instytucji finansowych. Są to absolwenci wydziałów finansowych wiodących uniwersytetów i politechnik.

To od naszych Klientów dla naszych ekspertów i analityków poniższe wyróżnienie eksperckie 2018.

                                                                      

Głównym zadaniem centrum analitycznego jest:

  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE oraz konsultacje przy realizacji dofinansowanych inwestycji i rozliczaniu dotacji unijnych
  • opracowanie analiz finansowo-ekonomicznych
  • analiza zdolności kredytowej klientów
  • sporządzanie biznesplanów pod kredyty bankowe lub inne potrzebne w celu przedłożenia instytucji finansowej
  • współpraca z instytucjami leasingowymi i bankami w celu pozyskania zewnętrznego źródła finansowania inwestycji
  • sporządzanie studiów wykonalności, analiz i prognoz finansowych, raportów, zestawień i sprawozdań analizy rynków zbytu

Fajnie jest pracować z super ludźmi, którzy kochają to co robią. Cieszymy się za każdym razem, jak nasi Klienci otrzymują miliony złotych z dotacji.  Wybraliśmy niektóre z nich….