Zespół

Centrum Analityczne/Doradcy/ Zarząd

 

Prezentacja zespołu – www.zbwc.pl 

naszą silną stroną są profesjonalni doradcy oraz analitycy, tworzący naszą organizację. Jesteśmy dumni z naszej licznej załogi analityków, która stanowi ponad 35 osób ukierunkowanych branżowo.

Centrum analityczne tworzy zespół specjalistów i ekspertów wywodzących się z polskich i zagranicznych prestiżowych instytucji finansowych. Są to absolwenci wydziałów finansowych wiodących uniwersytetów i politechnik.

Głównym zadaniem centrum analitycznego jest:

  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE oraz konsultacje przy realizacji dofinansowanych inwestycji i rozliczaniu dotacji unijnych
  • opracowanie analiz finansowo-ekonomicznych
  • analiza zdolności kredytowej klientów
  • sporządzanie biznesplanów pod kredyty bankowe lub inne potrzebne w celu przedłożenia instytucji finansowej
  • współpraca z instytucjami leasingowymi i bankami w celu pozyskania zewnętrznego źródła finansowania inwestycji
  • sporządzanie studiów wykonalności, analiz i prognoz finansowych, raportów, zestawień i sprawozdań analizy rynków zbytu