Skip to content

 

Pozyskiwanie dotacji unijnych

Pozyskiwanie dotacji unijnych

W sposób profesjonalny opracowujemy dokumentację aplikacyjną o dotacje z UE na inwestycje w innowacyjne produkty i usługi oraz prace badawczo-rozwojowe. Do naszych kompetencji należy również zarządzanie i rozliczanie projektów po pozyskaniu dofinansowania.

  • 20 letnie doświadczenie i obsługa znaczących na rynku europejskim firm świadczy o naszej skuteczności i wiarygodności.
  • Posiadamy imienną akredytację PARP w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania otrzymaną już w 2004 roku.
  • Dla tematów inwestycyjnych lub B+R o wartości powyżej 10 mln zł prowadzimy lobbing na rzecz danego projektu w odpowiednich Instytucjach.
  • Pozyskaliśmy ponad 7 MLD zł dotacji dla naszych Klientów.

Chcesz się dowiedzieć, czy Twój projekt ma szansę na dotację? Napisz do nas, a zrobimy dla Ciebie bezpłatną analizę: biuro@zbwc.org.pl,

sekretariat +48 6666 20 333

Fundusze unijne oraz handel zagraniczny tel.  +48 533 352 777, +48 796 095 777

Oferta ZBWC Art of business dotyczy kompleksowej obsługi od weryfikacji założeń do końcowego rozliczenia projektu. Poprowadzimy dla Państwa cały proces pozyskania dotacji w ramach dwóch etapów współpracy:

Pozyskiwanie dotacji unijnych

I. Po podpisaniu umowy współpracy

1. Bieżąca analiza planowanych inwestycji wraz z monitoringiem programów unijnych:
a. dopasowanie odpowiedniego programu unijnego do określonego projektu;
b. pomoc w przygotowaniu harmonogramu czasowo – rzeczowo – finansowego.

2. Przygotowanie koncepcji badań prowadzonych z wybranym instytutem w celu sporządzenia opisów technicznych części biznesplanów.
3. Pomoc w pozyskaniu promesy kredytowej (na życzenie Klienta).
4. Przygotowanie wniosku aplikacyjnego, biznesplanu (bądź studium wykonalności) z wykorzystaniem kompletnej dokumentacji badawczo-rozwojowej oraz niezbędnych załączników do wybranego programu.
5. Monitoring oceny projektu złożonego do Instytucji Oceniającej, dokonywanie poprawek i uzupełnień w dokumentacji aplikacyjnej w przypadku ich wystąpienia.

II. Po podpisaniu umowy o dofinansowanie – rozliczenie projektu (opcjonalnie na życzenie Klienta)

1. Monitoring realizacji inwestycji w zakresie zgodności z obowiązującymi w ramach rozliczenia procedurami: zasad gromadzenia dokumentacji oraz opisywania księgowego.
2. Obsługa marketingowa projektu (zgodnie z wytycznymi UE).
3. Sporządzanie sprawozdań okresowych (półrocznych/kwartalnych); przygotowanie wniosków rozliczeniowych zaliczkowych, refundacyjnych i końcowych.
4. Uczestnictwo podczas kontroli realizacji projektu.
5. Przygotowanie pism związanych z realizacją projektu do Instytucji Pośredniczącej.
5. Przygotowanie pism związanych z realizacją projektu do Instytucji Pośredniczącej.

  • 20 lat doświadczenia
  • ponad 2500 zrealizowanych projektów
  • 7 mld zł pozyskanych dotacji
  • 95% skuteczności

Współpracujemy z ponad 50-cioma różnymi instytutami, politechnikami i uniwersytetami w celu świadczenia kompleksowej usługi doradczej. Pośredniczymy w sprzedaży patentów i rozwiązań technologicznych naszych wynalazców oferując je zarówno polskim, jak i zagranicznym przedsiębiorcom.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami: biuro@zbwc.org.pl, tel.  +48 533 352 777, +48 796 095 777