Skip to content

Współpraca z jednostkami B+R

Wspólpraca z jednostkami B+R

Z myślą zapewnienia Klientowi pełnej usługi doradczej, ZBWC Art of business współpracuje z instytutami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi oraz uczelniami wyższymi w zakresie przygotowania opinii o innowacyjności, które są niezbędne Beneficjentom w aplikowaniu do konkursów o środki z UE.
W oparciu o powyższą współpracę możemy zaproponować Państwu wsparcie w pozyskaniu patentów, wyników badań oraz innych rozwiązań, które dzięki środkom unijnym znajdą zastosowanie w Państwa przedsiębiorstwie.

Oferujemy Państwu:

  • Zakup prac badawczych gotowych;
  • Zlecenie prac badawczo rozwojowych;
  • Zakup ekspertyz;
  • Zakup konsultacji;
  • Bieżące płatne i bezpłatne konsultacje technologiczne;
  • Patenty gotowe zarejestrowane;
  • Opracowania wstępne do patentu;
  • Możliwość współpracy w ramach wspólnych projektów badawczych na zasadach partnerstwa;
  • Zakup częściowych prac badawczych;
  • Współfinansowanie prac nad wprowadzenie patentów.

W ramach współpracy nasi Klienci są bezpośrednio obsługiwani przez wskazane osoby z danej jednostki: http://www.techpatent.pl/